Societatea de Tratament Balnear
şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” S.A.
Izvor de Sănătate
Tratament Balnear   Statiuni Balneare   Criterii Obtinere Bilete   Bilete fara Plata   Bilete cu Plata   Oferte Speciale   Rezervari Online
Hoteluri Statiuni Balneare
Statiuni Balneare
Zile intrare/iesire
Organizare conferinte
Case jud. de pensii
Autogari si inchirieri
Mersul trenurilor
Despre noi
Anunturi
Certificari
Contact
Pagina principala  Anunturi
Anunturi  

ANUNTURI


Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M."-S.A., organizează interviu
pentru postul de sef birou financiar-contabilitate în aparatul propriu al societății
, care va avea loc în data de
21.04.2020, orele 12:00 la sediul societății din Aleea Căuzași, nr. 47, et. 7, ap. 13, sector 3 - București, cod postal 030664.

Candidații înscriși la interviu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să aibă cetățenie română şi domiciliul în România;
- să aibă cunoştințe financiar-contabile, de operare pe calculator: Word, Excel și de legislație financiar-contabilă;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Cerințe:
Experiență: minim 10 ani vechime in functie de conducere in domeniul economic.
Constituie un avantaj, persoana care are vechime in activitatea de turism.

Actele/documentele necesare pentru înscrierea la interviu se vor transmite la sediul societății:
- act de identitate;
- curriculum vitae;
- cerere de participare la interviu;
- diplome de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original și copie);
- adeverinţă care să ateste vechimea.
Ulterior, candidații admiși la interviu vor depune la dosarul personal și:
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- cazier judiciar.

Detalii suplimentare la tel: 021/320.60.10; e-mail: personaltbrcm@yahoo.com