Societatea de Tratament Balnear
şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” S.A.
Izvor de Sănătate
Tratament Balnear   Statiuni Balneare   Criterii Obtinere Bilete   Bilete fara Plata   Bilete cu Plata   Oferte Speciale   Rezervari Online
Hoteluri Statiuni Balneare
Statiuni Balneare
Zile intrare/iesire
Organizare conferinte
Case jud. de pensii
Autogari si inchirieri
Mersul trenurilor
Despre noi
Anunturi
Certificari
Contact
Pagina principala  Anunturi
Anunturi  

ANUNT

Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M."-S.A.,
organizează interviu pentru postul de asistent standardizare in aparatul propriu al societatii, care va avea loc in data de 30.09.2019, orele 1200 la sediul societatii din aleea Cauzasi, nr. 47, et. 7, ap. 13, sector 3 - Bucuresti, cod postal 030664.

Candidaţii înscrişi la interviu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
- să aibă studii conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania si legislatiei in vigoare;
- cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel;
- disponibilitate pentru deplasări la sucursalele societăţii;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- sa nu fie ei sau rudele de gradul I acţionari, administratori, comanditari, etc., la societăţi care au ca
obiect de activitate hotel, restaurant si baza de tratament, în cazul funcţiilor de conducere, iar dacă
sunt să renunţe la această calitate în termen de 60 de zile (declaraţie pe propria răspundere).

Cerinte:
Studii: absolvent de studii superioare
Experienta: minim 5 ani vechime in munca

Actele/documentele necesare pentru înscrierea la interviu se vor transmite la sediul societatii:
- act de identitate;
- curriculum vitae;
- cerere de participare la interviu;
- diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original si copie);
- certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public (pentru postul de auditor);
- adeverinţă care să ateste vechimea;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- cazier judiciar.


Detalii suplimentare la tel: 021/320.60.10; e-mail: personaltbrcm@yahoo.com